Privacy- en cookieverklaring IJVR

28 februari 2019

IJVR, gevestigd aan Hoeksteen 9, 4815 PR, te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens verwerkt. IJVR gaat zorgvuldig met deze persoonsgegevens om. Bij de verwerking van deze gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit betekent het volgende:

  • Wij specificeren onze doeleinden alvorens persoonsgegevens te verwerken. Dit doen wij middels deze privacyverklaring.
  • De verzameling van persoonsgegevens beperken wij tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden.
  • In gevallen waarin jouw expliciete toestemming is vereist, zullen wij hier expliciet om vragen alvorens deze te verwerken.
  • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
  • Op jouw verzoek bieden we je inzage in je persoonsgegevens en bieden je de mogelijkheid deze te corrigeren of te verwijderen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

IJVR verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze webwinkel of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

– voor- en achternaam;
– e-mailadres;
– IP-adres;
– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een account op onze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@ijvr.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

IJVR verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Afhandelen van bestelling:
Je persoonsgegevens zijn noodzakelijk om je bestelling in onze webshop netjes te kunnen verwerken. Wij mogen deze aan onze bezorgdienst verstrekken, om je bestelling bij je te laten afleveren. Ook krijgen wij van je bank informatie over je betaling. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, telefoonnummer, naw-gegevens en betalingsgegevens. Wij bewaren je gegevens tot de bestelling is afgerond en voor zover de wettelijke fiscale bewaarplicht dit vereist.
Wij werken voor het afhandelen van de bestellingen samen met de bedrijven Sendcloud (voor de verzending) en Mollie Payments (voor de betalingen). Deze bedrijven ontvangen van ons de benodigde informatie om hun taken uit te kunnen voeren.

Achteraf betalen:
Wij bieden u de mogelijkheid om achteraf te betalen. Onze betalingsprovider werkt hiervoor samen met Klarna. Om Klarna’s betaalmogelijkheden aan te kunnen bieden, leveren we Klarna enkele van uw persoonlijke gegevens aan, zoals contact- en ordergegevens. Klarna gebruikt deze gegevens om te verifiëren of u aan de betalingseisen voldoet en om op maat gemaakt betalingsmogelijkheden aan u aan te bieden. Algemene informatie over Klarna kunt u hier vinden. Persoonlijke gegevens worden verwerkt volgens de geldende wet bescherming persoonsgegevens en volgens de informatie in Klarna’s privacy statement.

Je account:
Wij bieden je de mogelijkheid om een account aan te maken in onze webwinkel. Je moet dan informatie verstrekken en een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. Met dit account kun je inloggen. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres en naw-gegevens. Wij bewaren deze gegevens tot je het account opheft. Dit doen wij om het bestelproces makkelijker en sneller te laten verlopen. Je hoeft dan niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren. Ook biedt dit ons de mogelijkheid je te contacteren in het kader van het uitvoeren van de overeengekomen diensten. Je kunt je account-informatie zelf aanpassen wanneer je dit wenst.
Wij verstrekken enkel accountgegevens aan derden, indien dat noodzakelijk is om de door jou gewenste werkzaamheden uit te voeren.

Nieuwsbrief:
U kunt zich op onze website aanmelden voor een nieuwsbrief. Hiervoor verstrek je ons je naam en e-mailadres zodat wij je op de hoogte kunnen houden van leuke aanbiedingen, acties, nieuwe producten en ander nieuws. Onder elke nieuwsbrief tref je een link aan waarmee je je kunt afmelden. Wij verzenden onze nieuwsbrieven en mailings via Mailchimp.
Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief kun je af en toe een extra mail van ons verwachten. Deze kan reclame voor onze producten en diensten bevatten. Elke mail bevat een afmeldlink.

Contactformulier:
Je kan middels een contactformulier op onze website contact met ons opnemen, indien je een vraag hebt. Hiervoor gebruiken wij je naam en e-mailadres. Wij gebruiken deze informatie alleen om je vraag of verzoek te kunnen afhandelen.

Verstrekking aan andere bedrijven:

Buiten bovengenoemde bedrijven waarmee wij samenwerken om je bestellingen af te handelen, zullen wij je informatie nooit verstrekken aan andere bedrijven of instellingen, tenzij de wet ons dit verplicht (bijvoorbeeld als de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken:

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je dit doet, is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten van onze website niet meer werken.

Persoonsgegevens beveiligen:

IJVR neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hallo@ijvr.nl.

Wijzigingen in privacyverklaring:

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen, daarom raden wij aan regelmatig de privacyverklaring te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Bij ingrijpende wijzigingen zullen we ons best doen deze kenbaar te maken.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens:

Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, of wil je deze inzien, wijzigen of verwijderen, dan kun je contact met ons opnemen via hallo@ijvr.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, dien je een kopie van je identiteitsbewijs als bijlage mee te sturen. Dit om te voorkomen dat wij abusievelijk gegevens van anderen ter inzage geven, wijzigen of verwijderen. Ter bescherming van je privacy maak je de pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. IJVR zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Klacht:

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:

IJVR
Hoeksteen 9
4815 PR te Breda

Je kunt de privacyverklaring hier als pdf downloaden.